Wat is het ADG?

23 oktober 2011 Reacties uitgeschakeld voor Wat is het ADG?

De Vereniging het Algemeen Diaken Gezelschap is opgericht in 1838. De vereniging is in het verleden zeer actief geweest op sociaal-maatschappelijk terrein. Momenteel beheert de vereniging nog slechts een vermogen. De inkomsten uit dat vermogen worden gebruikt voor het toekennen van bijdragen/subsidies voor activiteiten die passen binnen de (nu) vastgelegde doelstelling van de vereniging. Zie historie.

Momenteel richt de vereniging zich op het verstrekken van bijdragen aan instellingen, die bij voorkeur zijn gericht op hulpverlening aan de oudere en/of zieke mens in de stad Groningen of de omgeving daarvan.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, de voogdij. De voogdij beslist binnen de grenzen van de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting over de toekenning van subsidies. Zie voogdij.

Aanvragen voor subsidies dienen te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. De aanvragen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zie bijdragen/subsidies.